Medarbetare

 • Vi vill vara en attraktiv arbetsplats för att kunna rekrytera de bästa. Därför ställer vi höga krav på våra medarbetare och dem på oss. Alla våra hantverkare är utbildade och har lång erfarenhet och vi jobbar ständig med att förbättra vår servicegrad till att bli toppklass. Du skall alltid veta vem du skall vända dig till och vilka som jobbar med just ditt projekt.

   

       
  Patrik Gustavsson Ägare/Kundansvarig                                 Lars Lilja Byggledare
  0705 40 01 58 patrik@kossobygg.se                                     0703 77 06 11 lars@kossobygg.se

   

       
   Lalle Eriksson Byggledare                                                       Johan Benedix Byggledare
   0702 73 64 82 lalle@kossobygg.se                                        0704 18 22 95 johan@kossobygg.se

   

       nyanstald
   Nicklas Dino Skeppare/Maskinist                                                                               Hans Nilsson

   

  nyanstald     nyanstald
                                    Carl Skoglund                                                                           Martin Löfstedt

   

  nyanstald    
                                   Niclas Gustafsson                                                                 Linda Gustavsson Administration
                                                                                                                          031 97 44 82 linda@kossobygg.se

   

  nyanstald     nyanstald
                                   Leif Sahlsten                                                                                  Malte Milovanovic

   

  nyanstald     nyanstald

                                   Billy Nodesjö                                                                                  Samuel Börjesson